phone 02184650

domain Iranian Massive Open Online Course

shopping_cart 0

تناسب اندام

درباره دوره:

دوره تناسب اندام( ارتقای سلامت از طریق ورزش)، از دوره های آموزشی عمومی مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 8 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است.

 هدف:

-  ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه تناسب اندام( ارتقای سلامت از طریق ورزش)

سرفصل های آموزشی: فعالیت فیزیکی برای بهبود سلامت، تناسب و عملکرد و مزایای فعالیت فیزیکی، برنامه های تناسب هوازی، قدرت و استقامت ماهیچه ها، روش های ایجاد فشار و مقاومت، بهبود انعطاف، تدوین برنامه ای برای ورزش، انتخاب تجهیزات و امکانات ورزشی، تغذیه و ورزش، آسیب های ورزشی، ورزش در آب و هوای گرم و سرد، پیشگیری از گرفتگی عضلات.

 

محتوای تناسب اندام

مقدمه ای بر آمادگی و تندرسی1 فیلم آموزشی

00:09:51

مقدمه ای بر آمادگی و تندرسی2 فیلم آموزشی

00:09:58

مقدمه ای بر آمادگی و تندرسی3 فیلم آموزشی

00:10:32

ترکیب بدنی1 فیلم آموزشی

00:10:10

ترکیب بدنی2 فیلم آموزشی

00:11:57

ترکیب بدنی3 فیلم آموزشی

00:05:46

نکاتی که قبل از شروع ورزش باید رعایت کنیم فیلم آموزشی

00:05:03

آشنایی با اصول آمادگی جسمانی فیلم آموزشی

00:09:31

آمادگی قلبی عروقی1 فیلم آموزشی

00:08:46

آمادگی قلبی عروقی2 فیلم آموزشی

00:09:44

آمادگی قلبی عروقی3 فیلم آموزشی

00:09:19

آمادگی قلبی عروقی4 فیلم آموزشی

00:10:54

قدرت عضلانی فیلم آموزشی

00:09:34

استقامت عضلانی فیلم آموزشی

00:05:27

انعطاف پذیری فیلم آموزشی

00:08:58

انتخاب تجهیزات و امکانات ورزش فیلم آموزشی

00:11:34

آسیب های ورزش و پیشگیری از آن فیلم آموزشی

00:11:29

کوفتگی عضلات فیلم آموزشی

00:07:17

ورزش درآب و هوای گرم و آلوده فیلم آموزشی

00:11:10

ارگونومی1 فیلم آموزشی

00:10:38

ارگونومی2 فیلم آموزشی

00:12:10

برنامه تمرینات روزانه کارکنان1 فیلم آموزشی

00:03:30

برنامه تمرینات روزانه کارکنان2 فیلم آموزشی

00:01:22

برنامه تمرینات روزانه کارکنان3 فیلم آموزشی

00:03:03

برنامه تمرینات روزانه کارکنان4 فیلم آموزشی

00:01:15

برنامه تمرینات روزانه کارکنان5 فیلم آموزشی

00:03:38

برنامه تمرینات روزانه کارکنان6 فیلم آموزشی

00:01:58

برنامه تمرینات روزانه کارکنان7 فیلم آموزشی

00:01:11

برنامه تمرینات روزانه کارکنان8 فیلم آموزشی

00:01:10

برنامه تمرینات روزانه کارکنان9 فیلم آموزشی

00:02:13

برنامه تمرینات روزانه کارکنان10 فیلم آموزشی

00:01:25

برنامه تمرینات روزانه کارکنان11 فیلم آموزشی

00:01:12

برنامه تمرینات روزانه کارکنان12 فیلم آموزشی

00:01:40

برنامه تمرینات روزانه کارکنان13 فیلم آموزشی

00:02:01

برنامه تمرینات روزانه کارکنان14 فیلم آموزشی

00:01:34

برنامه تمرینات روزانه کارکنان15 فیلم آموزشی

00:01:08

برنامه تمرینات روزانه کارکنان16 فیلم آموزشی

00:01:06

برنامه تمرینات روزانه کارکنان17 فیلم آموزشی

00:01:19

برنامه تمرینات روزانه کارکنان18 فیلم آموزشی

00:01:08

برنامه تمرینات روزانه کارکنان19 فیلم آموزشی

00:00:54

برنامه تمرینات روزانه کارکنان20 فیلم آموزشی

00:01:21

chat_bubble_outline نظر کاربران

Average rating

4.5 2 Ratings

Detailed Rating

 • 5 Stars
  1
 • 4 Stars
  1
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Stars
  0
 • Steven Smith

  top design

 • Margaret

  Easy to install, reasonable price!

Add a Review