فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

تشریفات رفتارها و رسوم پذیرفته شده ای است که ما باید با توجه به شرایط فردی، زمانی و مکانی که درآن هستیم آنها را رعایت کنیم. 

این دوره شامل مطالب ذیل می باشد که توسط جناب آقای سبحانی ارائه می گردد:

مفهوم کلی سرویس دهی؛ استانداردهای ظاهری رسمی پرسنل؛ بهداشت فردی و عمومی در محل کار؛ استانداردها و الگوهای رفتاری و اصول مشتری مداری؛ مقرارت یک سرویس خوب؛مفهوم تشریفات و آشنایی با امور مربوط به آن؛ قانون طلایی تشریفات؛ مراحل تشریفات؛ اصول طلایی تشریفات؛ مفهوم سرو و ارائه؛ انوااع روشهای پذیرایی؛ انواع سرویس دهی مانند آمریکایی روسی انگلیسی آلمانی و ......؛ آشنایی با مفهوم پنتری(pantry) و ساید بورد(side board ) چارت سازمانی مربوطه؛  پولیش کردن ظروف؛ چیدمان میز و صندلی ها

آشنایی با انواع میزها و کاربرد انها؛نحوه برگزاری جلسات و کنفرانسها؛وظایف مهمانداران؛ شرایط باز کردن و بستن رستوران؛ و.............

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.