فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

نوجوانان

سرفصلهاي دوره:

کتابهاي مورد استفاده در دوره آموزشي زبان انگليسي نوجوانان مجموعه آموزشي Connet است که به همراه يک مجمويه مکمل کتاب داستان تدريس ميشود .لهجه اين دوره انگليسي آمريکايي است ودر واقع يکي از جديدترين و مناسبترين مجموعه هاي آموزشي است که بطور خاص براي گروه سني نوجوانان تدوين شده است . مجموعه آموزشي connect از ويژگيهاي مهمي مانند استفاده از شيوه هاي نوين طراحي و تدوين مطالب آموزشي زبان هاي خارجي ،پرداختن همزمان به مهارتهاي چهار گانه زبان ، توسعه هماهنگ دانش واژگاني ،تلفظي و. دستوري و بکار گيري موضوعات متنوع،رور آمد و مناسب براي گروه سني نوجوانان برخوردار ميباشد .

دوره ويژه چه کساني است ؟

اين دوره آموزشي شامل همه فراگيران نوجوان با سنين 12 تا 16 سال ميباشد.

قابليتهاي پس از اتمام دوره :

اين دوره باهدف آموزش عملي مهارتهاي چهار گانه زبان انگليسي از سطح مقدماتي تا مياني براي گروه سني 12 تا 16 سال ارائه ميشود. فراگيران بعد از گذراندن موفقيت آميز آخرين سطح دوره و براساس نتيجه آزمونجامع کتبي و شفاهي پايان دوره وارد يکي از سطوح دوره آموزشي بزرگسالان ميشود.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.