فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
 • عنوان دوره :
 • مدت دوره :
 • طول دوره : روز
 • مهلت ثبت نام :
 • قیمت اصلی :
 • قیمت قابل پرداخت :
 • ظرفیت دوره :

اين دوره توسط آقاي جمشيد گراوند ارائه مي‌گردد كه شامل موارد ذيل است:

 •  سرمایه اجتماعی (مفاهیم اساسی و روش های تقویت عوامل) 
 • نظریه پردازان سرمایه اجتماعی 
 • منشا و ابعاد سرمایه اجتماعی
 • عوامل ایجاد توسعه سرمایه اجتماعی 
 • مدل مفهومی سرمایه اجتماعی 
 • سازمان کنترل و ضرورت آن
 • ویژگی های ناظران و بازرسان
 • نظارت همگانی
 • ابزارهای پاسخگویی

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.