phone 02184650

domain Iranian Massive Open Online Course

shopping_cart 0

آمادگی و مقابله در سوانح جسمی

درباره دوره:

اين دوره شامل  آمادگي در برابر سوانح ناشي از مواد هسته‌اي، سوانح طبيعي، سوانح بيولوژيكي و همچنين سوانح آتش‌زا مي‌باشد كه توسط آقاي نادر حقي منيع ارائه مي‌گردد.

محتواي درس

آشنایی با مواد خطرناک فیلم آموزشی

00:08:43

آشنایی با اشعه های خطرناک فیلم آموزشی

00:11:17

آسیب های ناشی از مواد رادیواکتیو فیلم آموزشی

00:10:41

مراقبت و پیشگیری از آسیب های مواد رادیواکتیو فیلم آموزشی

00:10:13

مراقبت های طبی در آسیب های هسته ای فیلم آموزشی

00:07:24

دسته بندی ریز مواد خطرناک فیلم آموزشی

00:11:22

نحوه تعیین مواد خطرناک فیلم آموزشی

00:10:11

عوامل موثر در بخش مواد شیمیایی و هسته ای فیلم آموزشی

00:10:57

درجه بندی مناطق و اقدامات اورژانس در این مناطق فیلم آموزشی

00:10:08

اقدامات در مناطق گرم و سرد ناشی از مواد شیمیایی و مواد رادیواکتیو فیلم آموزشی

00:07:41

جمع‌بندي فیلم آموزشی

00:08:07

مواد و سلاح های کشتار جمعی 1 فیلم آموزشی

00:02:26

مواد و سلاح های کشتار جمعی 2 فیلم آموزشی

00:08:32

مواد محرک اعصاب از دسته مواد شیمیایی فیلم آموزشی

00:10:12

مواد سیانید از دسته مواد شیمیایی فیلم آموزشی

00:11:23

آسیب های ناشی از کلر 1 فیلم آموزشی

00:09:07

آسیب های ناشی از کلر 2 فیلم آموزشی

00:10:42

سيل 1 فیلم آموزشی

00:10:53

سيل 2 فیلم آموزشی

00:10:39

عوامل موثر در وقوع سیل فیلم آموزشی

00:10:11

برنامه ریزی برای کاهش خطرات سیل فیلم آموزشی

00:09:40

نقش مردم در حادثه طبیعی سیل فیلم آموزشی

00:10:32

زلزله فیلم آموزشی

00:10:10

نحوه فعال شدن سیستم مقابله با زلزله فیلم آموزشی

00:10:33

مقیاس ارزیابی زلزله فیلم آموزشی

00:11:04

آسیب های ناشی از زلزله فیلم آموزشی

00:10:04

زلزله‌خيري تهران فیلم آموزشی

00:10:12

اهميت برخورد با زلزله فیلم آموزشی

00:09:19

اقدامات درمانی در مصدومین زلزله فیلم آموزشی

00:09:05

اقدامات مهم در مصدومین حوادث زلزله فیلم آموزشی

00:11:08

بهداشت مواد غذایی در حوادث طبیعی فیلم آموزشی

00:10:21

ذخیره سازی مواد غذایی در حوادث فیلم آموزشی

00:09:40

مدت زمان نگهداری انواع مواد غذایی در حوادث فیلم آموزشی

00:10:05

قابل استفاده کردن مواد غذایی در حوادث فیلم آموزشی

00:09:06

آموزش به مردم در بهداشت مواد غذایی در حوادث فیلم آموزشی

00:09:54

آمادگی در حوادث بیولوژیک فیلم آموزشی

00:10:14

انواع عوامل بیولوژیک فیلم آموزشی

00:10:09

عوامل شایع بیولوژیک فیلم آموزشی

00:10:26

سموم بیولوژیک فیلم آموزشی

00:10:05

مراقب‌ها فیلم آموزشی

00:10:35

اقدامات ضروري فیلم آموزشی

00:09:49

اقدامات ويژه (سوانح بیولوژیک) فیلم آموزشی

00:09:48

اقدامات ويژه (سوانح ناشي از عوامل آتش‌زا) فیلم آموزشی

00:09:05

برخورد با سوختگی ناشی از عوامل آتش زا فیلم آموزشی

00:10:01

اقدامات اختصاصی در سوختگی ناشی از عوامل آتش زا فیلم آموزشی

00:10:18

سوختگی های خاص فیلم آموزشی

00:10:36

مقدمه عملیات اضطراری در سوانح فیلم آموزشی

00:10:35

تاریخچه عوامل مهم در بروز بحران فیلم آموزشی

00:10:29

انواع بحران فیلم آموزشی

00:09:58

کنترل استرس های روانی در عملیات اضطراری فیلم آموزشی

00:10:40

chat_bubble_outline نظر کاربران

Average rating

4.5 2 Ratings

Detailed Rating

 • 5 Stars
  1
 • 4 Stars
  1
 • 3 Stars
  0
 • 2 Stars
  0
 • 1 Stars
  0
 • Steven Smith

  top design

 • Margaret

  Easy to install, reasonable price!

Add a Review