فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

دوره آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقای سلامت ، از دوره های آموزشی رشته شغلی بازرسان دستگاه های اجرایی مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت10 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است.

 هدف:

-  ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر ارتقای سلامت.

سرفصل های آموزشی: پیشینه قوانین انضباطی کارمندان دولت، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، مفاد مرتبط با تخلفات اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه پیشگیری و مقابله نظامند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه، شرح وظایف و ترکیب کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سایر قوانین و مقررات جاری مرتبط.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.