فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

دوره ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ، از دوره های آموزشی عمومی مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 6 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است.

 هدف:

-  ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد.

سرفصل های آموزشی: تشریح آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، تکالیف دستگاه های اجرایی کشور در خصوص آیین نامه مذکور، اخلاق در آموزه ها و ارزش های دینی و ویژگی هایاخلاقی کارگزاران، تعاریف و طبقه بندی نظری فساد اداری و ابعاد آن، پیامدهای فرهنگی- اجتماعی- سیاسی- مدیریتی و ... سلامت اداری، عوامل موثر در ارتقای سلامت اداری، برنامه ریزی برای ارتقای شفافیت و سلامت اداری، ابعاد حقوقی فساد اداری، مطالعات تطبیقی فساد اداری( کلیات) .

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.