فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

دوره مدیریت دانش سازمانی ، از دوره های مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 8 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است

هدف دوره:ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه مدیریت دانش سازمانی.

سرفصل های آموزشی:

تعاریف و مفاهیم، جایگاه مدیریت دانش در سیاست های کلی نظام اداری، اصول حاکم بر دانش مدیریت، اهداف و ضرورت مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی، مدل های کاربردی مدیریت دانش، فرآیند و عناصر تشکیل دهنده مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی، مکانیزم های اجرایی و مراحل استقرار مدیریت دانش، کارکردهای مدیریت دانش و بازده های آن، نقش کارشناسان و مدیران واحدهای مختلف دستگاههای اجرایی در نظام مدیریت دانش، نقش عوامل فرهنگی و فناوری در مدیریت دانش، آینده مدیریت دانش و نقش دستگاه های اجرایی در حفظ و توسعه سرمایه های فکری.

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.