فهرست ثبت نام  0

درباره دوره

عکس دوره
  • عنوان دوره :
  • مدت دوره :
  • طول دوره : روز
  • مهلت ثبت نام :
  • قیمت اصلی :
  • قیمت قابل پرداخت :
  • ظرفیت دوره :

توجه به امر فرهنگ به عنوان يك عامل تعيين كننده در توسعه همه جانبه ي جوامع مدنظر كارشناسان قرار گرفته است. در اين ميان داشتن سياستهاي فرهنگي و روند سياست گذاري مطلوب در جامعه ايران نقش مهمي ايفا مي كند. به طور كلي مي توان وي‍ژگي هاي برنامه ريزي فرهنگي مطلوب را در اين موارد بيان كرد: 1- برنامه ريزي فرهنگي بايد منعطف باشد 2- تجربي باشد 3- ويژگي مشاركتي و مردمي داشته باشد  4- با توانايي هاي سيستم سازگار بوده و امكانات و ظرفيت هاي موجود جامعه را مدنظر قرار دهد   5- آينده نگر باشد  6- به قلمرو ملي محدود نشود    7- به امر تنوع فرهنگي كه به خلاقيت در توليد آثار هنري منجر مي شود،‌توجه ويژه اي داشته باشد  8- اولويت گذار باشد  9- بر اساس توافق رسمي ميان مسئولان و متوليان امور فرهنگي شكل گرفته باشد و بخش اجرائي نيز مصمم به اجراي آن باشد.

هدف کلی درس: شناخت دیدگاه‌ها و راهبردهای فرهنگی امام راحل ( ره) و مقام معظم رهبری و تلاش در اصلاح فرهنگ عمومی بر مبنای آن .

ساختار دوره

نظرات

شما چه فکر می کنید؟
آنچه کاربران نظر داده اند ...
×
فراموشی رمز عبور

جهت دریافت رمز عبور خود از طریق پیامک شماره ملی خود را به همراه شماره موبایلی که با آن ثبت نام نموده اید را وارد نمایید.